inloggen    contactHOME
NIEUWS
OVER ARTI
Arti
Orkesten
Lid worden
OPLEIDINGEN
DONATEURSCHAP
 
Orkesten

Binnen Arti zijn twee orkesten actief. Ieder orkest heeft zijn eigen niveau, waardoor het voor de muzikanten leuk, maar ook uitdagend is om binnen een orkest samen te musiceren. Voor nieuwe leden is er hierdoor altijd plaats binnen één van de orkesten. Arti is een bloeiende vereniging, waarin de jeugd een grote plaats inneemt. Zodra de dirigent merkt dat het niveau van een muzikant voldoende stijgt, bestaat de mogelijkheid om door te stromen naar een hoger orkest. Op het moment bestaat de vereniging uit de volgende orkesten:

  • A-orkest: Van Symfonie tot Swing; op hoog niveau een muzikale uitdaging
  • B-orkest: Gezellig muziek maken voor jong en oud, als opleidings- of als eindorkest

A-orkest: Van Symfonie tot Swing; op hoog niveau een muzikale uitdaging

Het A-orkest van Arti is een club van ongeveer 50 enthousiaste amateurmusici, die wekelijks repeteren aan een veelzijdig muzikaal programma. Het orkest speelt tijdens concerten onder meer originele composities voor blaasorkest en bewerkingen van filmmuziek, maar er wordt ook een lichter repertoire muziek gespeeld. Tijdens concerten onder het label Symphonic laat het orkest zijn capaciteiten als symfonisch blaasorkest horen. Voor concerten die bij Groove horen, wil het orkest zelfs wel eens in big bandopstelling optreden. Jaarlijks terugkerende evenementen zoals het Nieuwjaarsconcert en het jaarlijkse optreden voor de Oirschotse gemeenschap tonen de diversiteit van het orkest. In de voorbije jaren heeft het orkest een sterke groei doorgemaakt in kwaliteit en bezetting. Hierbij spelen gezelligheid en muzikale uitdaging een belangrijke rol.

B-orkest: Gezellig muziek maken voor jong en oud, als tussen- of als eindorkest

Om de diverse groep muzikanten in dit orkest te beschrijven is de naam enkele jaren geleden veranderd van jeugdorkest naar B-orkest. Het B-orkest is een volwaardig orkest dat voor het merendeel bestaat uit kinderen die nog in opleiding zijn, maar de laatste jaren is er duidelijk een ontwikkeling te zien van het toetreden van volwassenen tot het orkest. Muzikanten die het leuk vinden om muziek te maken, maar die dit niet (meer) op het niveau van het A-orkest kunnen of willen uitvoeren, kunnen hier hun muzikale ei kwijt. Het B-orkest is daardoor tweeledig in functie: het is de laatste fase in het opleidingstraject voordat wordt toegetreden in het A-orkest, maar het is ook een mogelijk eindorkest voor muzikanten die niet kunnen of willen doorstromen. Het repertoire van het B-orkest komt tegemoet aan de gemêleerde samenstelling van het orkest en bestaat voornamelijk uit originele composities voor blaasorkest. Volwaardig musiceren is dan ook zeer goed mogelijk in dit orkest.

  AGENDA

23/11 12:00
Concours 
A-Orkest
Enschede
Arti et Amicitiae

11/1 20:15
Nieuwjaarsconcert
A-Orkest
De Enck
Arti et Amicitiae